2017 SAP Quality Awards Sølvmedalje [link], 2018 SBN SAP Brukerforum Norge foredrag [link] 2019 SAP Quality Award Jury Medlem for NO, FI, DK, SE [link], 2019 SAP Activate Project Management Sertifitisert, 2019 SBN SAP Brukerforum Norge foredrag om SAP Activate [link], 2022 SBN Norway User Forum ansvarlig for Retail/logistikk og CX track.

Skogveien 6B, 1446 Drøbak | Org. 921985649 | 922 O2 313 | sigurd@skyum-consulting.no